01 01

Rozbudowa szkoły.

Zobaczcie jak przebiega rozbudowa szkoły. Będziemy sukcesywnie dołączać kolejne zdjęcia do galerii :) 

Podręczniki do nauki religii. 

aktualnosci

20.01.2020

SZKOLNY KONKURS  BEZPIECZEŃSTWO NA ROWERZE-
 KASK JEST COOL !!!
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
Bezpieczna droga do szkoły -jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
1. Organizatorzy  konkursu: Szkoła Podstawowa nr.6  im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu , Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu
CELE KONKURSU:
    edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
    popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym,
    kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego
i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
    kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,
    kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów,
    wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
    utrwalanie wśród dzieci i młodzieży konieczności stosowania się do przepisów poruszania się w ruchu drogowym poprzez różne techniki plastyczne,
    Rozwijanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży.


19.01.2020

warto wiedziec

Stypendium Jana Pawła II

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020 sem. II


Termin składania wniosku upływa w dniu 24.01.2020 r. godz. 15:00


Przypominam, że ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali i zameldowani w Kaliszu, którzy mają średnią ocen (osiągniętą w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek) minimum 5,4 ( dotyczy uczniów klas 4-6) oraz średnią 5,2 ( dotyczy uczniów klas 7-8) , próg dochodowy 1800 zł netto na czlonka rodziny, wyjątkowe uzdolnienia (potwierdzone pisemnie), wzorową postawę społeczną (potwierdzoną odpowiednimi opiniami lub dokumentami).


 


Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.


 


W razie pytań zapraszam do sekretariatu.


Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl