01 01

Rozbudowa szkoły.

Zobaczcie jak przebiega rozbudowa szkoły. Będziemy sukcesywnie dołączać kolejne zdjęcia do galerii :) 

Podręczniki do nauki religii. 

KASK JEST COOL.

SZKOLNY KONKURS  BEZPIECZEŃSTWO NA ROWERZE-
 KASK JEST COOL !!!
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
Bezpieczna droga do szkoły -jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
1. Organizatorzy  konkursu: Szkoła Podstawowa nr.6  im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu , Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu
CELE KONKURSU:
    edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
    popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym,
    kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego
i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
    kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,
    kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów,
    wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
    utrwalanie wśród dzieci i młodzieży konieczności stosowania się do przepisów poruszania się w ruchu drogowym poprzez różne techniki plastyczne,
    Rozwijanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży.

Konkurs przewidziany jest uczniów klas I- VIII
Prace należy złożyć do 30 kwietnia 2020  roku do wychowawców klas.

WYMAGANIA KONKURSOWE:
    każdy uczestnik przedstawia jedną pracę,
    format pracy plastycznej : A-3,
    format pracy multimedialnej: płyta CD/DVD, pendrive (będzie zwrócony),
    każda praca na odwrocie powinna posiadać: imię i nazwisko autora, klasę,
    Pracę plastyczną, formę multimedialną uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie.
KRYTERIA OCENY:

Kategoria I:
Dla uczniów klas I- III:  praca plastyczna Na rowerze zawsze w kasku
Kategoria II:
Dla uczniów klas IV- VI: plakat lub forma multimedialna np. prezentacja lub film promująca bezpieczeństwo na rowerze. Na rowerze zawsze w kasku.
Kategoria III:
Dla uczniów klas VII- VIII: forma multimedialna np. prezentacja lub film promujący bezpieczeństwo na rowerze. Na rowerze zawsze w kasku

Praca plastyczna, plakat, forma multimedialna musi odzwierciedlać temat i cele konkursu, muszą występować elementy odblaskowe, oraz kask. Oceniana będzie pomysłowość, tematyka technika, oraz estetyka pracy. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę. Organizatorzy nie zwracają przekazanych prac.
Spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria  komisja wyłoni:
    Etap I - po 3 zwycięskie prace z każdej klasy,
    Etap II - po 3 zwycięskie prace (plus 1 wyróżnienie) z każdej kategorii.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: wychowawcy klas, Rada Rodziców, koordynator: Marta Kropińska-Adamkiewicz
Etap I - klasowy:
Komisja: wychowawca klasy, 2 członków komisji z Rady Pedagogicznej.
Etap II - szkolny:
Spośród wybranych prac z kl. I - VIII
Komisja: 2 członków Rady Rodziców, 2 członków Rady Pedagogicznej i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Poprzednia 1 Następna

warto wiedziec

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl