01 01

Rozbudowa szkoły.

Zobaczcie jak przebiega rozbudowa szkoły. Będziemy sukcesywnie dołączać kolejne zdjęcia do galerii :) 

Podręczniki do nauki religii. 

Historia szkoły

Tradycje naszej szkoły sięgają 1920 roku. Wówczas była to prywatna placówka finansowana przez miejscowego właściciela ziemskiego. Jej kierownikiem była pani J. Klubińska.
Władze państwowe II Rzeczypospolitej przejęły szkołę w 1924 r. Do dnia wybuchu II wojny światowej była to placówka oświatowa typowa dla publicznych szkół podstawowych o systemie czterech oddziałów. Po zakończeniu działań wojennych reaktywowano działalność szkoły w budynku  karczmy przy ulicy Łódzkiej.
Funkcję pierwszego kierownika szkoły pełnił B. Jasiński. Kolejnymi byli Z. Karwański i Edward Bora.

Pierwszym kierownikiem w nowym budynku był Edward Bora. Później funkcję dyrektora pełnili kolejno Mirosława Grzymska, Elżbieta Mikołajczyk, Małgorzata Kamińska. Obecnie dyrektorem jest Irena Hofman.
29 kwietnia 1972 roku szkole nadano imię Marcelego Nowotki. W dobie transformacji ustrojowej 27 kwietnia 1996 roku szkoła otrzymała imię H. Sienkiewicza, a dwa lata później sztandar.
W ramach programu termomodernizacji szkół w roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęły się w naszej szkole prace remontowe. Wymienione zostały okna, centralne ogrzewanie, ocieplono i otynkowano szkołę, wyremontowano dach. W roku szkolnym 2007/2008 wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową, instalację elektryczną i wyremontowano pomieszczenia gospodarcze. Wybudowano również szatnię i boisko szkolne.

W 2015/2016 - budowa boiska do piłki siatkowej, koszykowej, bieżni i skoczni w dal.

W 2016/2017 - budowa placu zabaw

Zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego.

Poprzednia 1 Następna

warto wiedziec

Stypendium Jana Pawła II

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020 sem. II


Termin składania wniosku upływa w dniu 24.01.2020 r. godz. 15:00


Przypominam, że ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali i zameldowani w Kaliszu, którzy mają średnią ocen (osiągniętą w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek) minimum 5,4 ( dotyczy uczniów klas 4-6) oraz średnią 5,2 ( dotyczy uczniów klas 7-8) , próg dochodowy 1800 zł netto na czlonka rodziny, wyjątkowe uzdolnienia (potwierdzone pisemnie), wzorową postawę społeczną (potwierdzoną odpowiednimi opiniami lub dokumentami).


 


Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.


 


W razie pytań zapraszam do sekretariatu.


Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl