01

Konkurs na ozdobę świąteczną.

Zapraszamy do konkursu na ozdobę świąteczną. Do 14 grudnia czekamy na wasze prace.

Koło plastyczne

„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia.

 

                                                                Albert Einstein

Zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas IV – VI odbywają się w świetlicy szkolnej. Podczas spotkań uwzględniane są indywidualne zainteresowania uczniów. Zajęcia mają charakter ogólno rozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej. 

 

Koło plastyczne prowadzi pani Monika Montelatic

 

 

Cele zajęć koła plastycznego:Cele główne:


- kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia;

- tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych;

- rozbudzanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów;

- rozwój wyobraźni twórczej;

- umożliwienie ekspresji plastycznej;

 

Cele szczegółowe:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia;

- rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;  

- zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów;

- uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy;

- pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, radość z uzyskanych efektów; 

- kształtowanie umiejętności samooceny;

- stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej;

- wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów

-promowanie prac i ich autorów poprzez prezentacje na gazetkach szkolnych na wystawach prac


Formy i metody pracy:

  • praca z tekstem,
  • analiza dzieła plastycznego,
  • metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku”,
  • praca indywidualna, lub w małych grupach,
  • udział w konkursach plastycznych,
  • dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje holu,

Techniki plastyczne:

  • malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe;
  • rysunek – kredki, ołówki, mazaki;
  • wycinanki, wydzieranki;
  • małe formy rzeźbiarskie – plastelina, lub masa solna;
  • praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne.
  • małe formy graficzne – drukowanie stemplem;
  • collage, frotaż


Poprzednia 1 Następna

warto wiedziec

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl