01 01

Rozbudowa szkoły.

Zobaczcie jak przebiega rozbudowa szkoły. Będziemy sukcesywnie dołączać kolejne zdjęcia do galerii :) 

Podręczniki do nauki religii. 

Koło plastyczne

„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia.

 

                                                                Albert Einstein

Zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas IV – VI odbywają się w świetlicy szkolnej. Podczas spotkań uwzględniane są indywidualne zainteresowania uczniów. Zajęcia mają charakter ogólno rozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej. 

 

Koło plastyczne prowadzi pani Monika Montelatic

 

 

Cele zajęć koła plastycznego:Cele główne:


- kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia;

- tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych;

- rozbudzanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów;

- rozwój wyobraźni twórczej;

- umożliwienie ekspresji plastycznej;

 

Cele szczegółowe:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia;

- rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;  

- zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów;

- uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy;

- pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, radość z uzyskanych efektów; 

- kształtowanie umiejętności samooceny;

- stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej;

- wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów

-promowanie prac i ich autorów poprzez prezentacje na gazetkach szkolnych na wystawach prac


Formy i metody pracy:

  • praca z tekstem,
  • analiza dzieła plastycznego,
  • metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku”,
  • praca indywidualna, lub w małych grupach,
  • udział w konkursach plastycznych,
  • dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje holu,

Techniki plastyczne:

  • malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe;
  • rysunek – kredki, ołówki, mazaki;
  • wycinanki, wydzieranki;
  • małe formy rzeźbiarskie – plastelina, lub masa solna;
  • praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne.
  • małe formy graficzne – drukowanie stemplem;
  • collage, frotaż


Poprzednia 1 Następna

warto wiedziec

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl