01 01

Rozbudowa szkoły.

Zobaczcie jak przebiega rozbudowa szkoły. Będziemy sukcesywnie dołączać kolejne zdjęcia do galerii :) 

Podręczniki do nauki religii. 

Konkurs na świąteczną kartkę. 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego


Na


Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową


 


 


I. Cele i przedmiot konkursu • kultywowanie tradycji bożenarodzeniowej

 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów

 • poszerzanie wiadomości na temat technik plastycznych


 


II Organizatorzy konkursu


Organizatorami konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową są: • pani Małgorzata Pomykała

 • pani Beata Lewandowska


 


III Warunki uczestnictwa w konkursie • Kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej

 • Kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej

 • Kategoria III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej


 


Prace składamy od 20 listopada do 3 grudnia.


 


IV Forma prezentacji pracy konkursowej 1. Prace należy wykonać ręcznie.

 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki o wymiarach 14x20 (kartka formatu A4 złożona na pół) lub mniejsze.

 3. Wykonanie: dowolna technika płaska.

 4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp.  materiałów sypkich.

 5. Kartka z życzeniami powinna być wykonana na komputerze ozdobną czcionką i bardzo starannie (kartki nie wklejamy tylko wkładamy do środka kartki świątecznej).

 6. Wszystkie prace powinny być podpisane na kopercie, w której umieszczamy kartkę świąteczną.

 7. Na kopercie powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko i klasa. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie.

 8. Laureaci konkursu – autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody – organizatorzy przewidują także wyróżnienia.

 9. Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własności organizatorów.

 10. Kartki wyróżnione będą wykorzystane do promocji Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu i przesłane  do dwóch szkół w Polsce w ramach projektu „Międzyszkolna Wymiana Kartek Świątecznych”.

 11. Prace należy dostarczyć do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej w świetlicy szkolnej lub do organizatorów konkursu.


 


Organizatorzy


Małgorzata Pomykała


Beata Lewandowska

Poprzednia 1 Następna

warto wiedziec

Stypendium Jana Pawła II

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020 sem. II


Termin składania wniosku upływa w dniu 24.01.2020 r. godz. 15:00


Przypominam, że ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali i zameldowani w Kaliszu, którzy mają średnią ocen (osiągniętą w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek) minimum 5,4 ( dotyczy uczniów klas 4-6) oraz średnią 5,2 ( dotyczy uczniów klas 7-8) , próg dochodowy 1800 zł netto na czlonka rodziny, wyjątkowe uzdolnienia (potwierdzone pisemnie), wzorową postawę społeczną (potwierdzoną odpowiednimi opiniami lub dokumentami).


 


Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.


 


W razie pytań zapraszam do sekretariatu.


Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl