01

Zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego o godzinach:


9.00     klasy I-III


10.30   klasy IV-VII

Szkolny sklepik

Sklepik szkolny

 

W szkole funkcjonuje sklepik, który prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych oraz szkolnych. Czynny jest codziennie w trakcie przerw miedzy lekcjami. Opiekunem jest p. Beata Chudaś.

 

Z pomocą opiekuna uczniowie mogą zajmować się sprzedażą, ale tylko za zgodą rodziców.

 

Wypracowane w ten sposób dochody przeznaczone są na poszerzenie asortymentu w sklepiku oraz na doraźne potrzeby szkoły i uczniów. Sklepik uczniowski finansuje nagrody dla uczestników konkursów, dla grup teatralnych występujących podczas uroczystości czy okolicznościowych apeli szkolnych. Nagrody to różnego rodzaju słodycze, a także breloczki, smycze, długopisy i inne drobne upominki. Słodkie upominki otrzymują także nauczyciele z okazji imienin, Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet itp. Dla ogółu społeczności szkolnej sklepik stanowi źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły bez konieczności opuszczania szkoły i narażanie się na niebezpieczeństwa z tym związane.

 

 

 

Regulamin działalności szkolnego sklepiku w Szkole Podstawowej nr 6.  1. Sklepik szkolny działa w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku podczas przerw lekcyjnych.

 

  1. Opiekę nad całokształtem działalności sklepiku szkolnego sprawuje dyrektor oraz opiekun sklepiku, który wybiera załogę po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

  1. Warunkiem pracy w sklepiku jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców i pozytywna opinia wychowawcy klasy.

 

  1. Załoga sklepiku nie otrzymuje za swą pracę żadnego wynagrodzenia pieniężnego.

 

  1. Wszyscy członkowie w jednakowym stopniu odpowiadają finansowo za ewentualne straty oraz za stronę organizacyjno-gospodarczą sklepiku.

 

  1. Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku zostają przeznaczone na cele szkoły.

 

  1. O wydatkach ze środków uzyskanych z działalności sklepiku decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem sklepiku.

 

  1. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy członkowie załogi mogą otrzymać nagrody w postaci książek, przyborów szkolnych itd. jeśli dokonywane rozliczenia z działalności sklepiku nie wykazały braku artykułów ani gotówki.

 

  1. Szczegółowe rozliczenia z udziałem opiekuna przeprowadzane są raz w tygodniu.

 

  1. Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponują dyrektor i opiekun sklepiku.

 

  1. Wyboru rodzaju asortymentu sprzedawanego w sklepiku szkolnym dokonuje załoga sklepiku, po zaakceptowaniu przez opiekuna sklepiku oraz po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

 

  1. Działalność komercyjna sklepiku jest działalnością drugoplanową.

 

  1. Uczeń przed rozpoczęciem pomocy w działalności sklepiku szkolnego zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie                                   Kalisz, …………………….

 

Wyrażam zgodę na to, aby mój syn/ córka …………………………………………… w ramach dodatkowej działalności uczniowskiej prowadził/a nieodpłatnie  sklepik szkolny, ściśle przestrzegając regulaminu jego działalności. 

Poprzednia 1 Następna

warto wiedziec

Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

 

 

Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

 

Informujemy uczniów pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/18 upływa dnia 23.06.2017 r. ( § 2 ust 5 Regulaminu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów ).

 

Kryteria przyznania Stypendium:

 

1)    Średnia ocen – minimum 5,2.

 

2)    Dochód netto na członka rodziny – do 1000,00 zł.

 

3)    Zamieszkanie i zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta Kalisza.

 

 

 

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub z załącznika

 

 

Szóstka Biega z flagą 

2 maja, w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbył się w Kaliszu po raz siódmy bieg z flagą. Wzięło w nim udział ponad 120 osób. Zwycięzcą biegu głównego był Jurij Blahodir z Ukrainy

Kto kogo powinien zapraszać do znajomych na facebooku?

Uczniowie często ochoczo wysyłają zaproszenia swoim nauczycielom. Czy jednak wypada im to robić? Przeczytajcie!

Sposób na agresję

Problem z agresją u młodzieży może zniknąć!

Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP VI
Polityka w sprawie Cookies

Projekt i jego realizacja mediaessence.pl