Narodowe czytanie 2023 w Świetlicy szkolnej

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej brały udział w NARODOWYM CZYTANIU fragmentu tomu II „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Do wysłuchanego fragmentu powieści, wykonały ilustracje.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz