Zajęcia rozwijające

Zajęcia rozwijające z elementami kodowania i ozobotami prowadzone były w klasach pierwszych i trzeciej. Zajęcia obejmowały naukę programowania za pomocą:

  • Maty edukacyjnej „Kodowanie na dywanie”- czyli programowanie bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów, kolorowych kubeczków, za pomocą których  następuje:  wspomaganie  mowy,  rozwoju  intelektualnego  wraz  z  edukacją matematyczną,  nauka  czytania  i  pisania,  koncentracja  uwagi,  doskonalenie  orientacji przestrzennej,  integracja  zespołu  klasowego,  doskonalenie  myślenia  abstrakcyjnego  i logicznego
  • Ozobotów – małych robotów, które uczą poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijają myślenie logiczne i algorytmiczne, przez  co  rozwija  w  dzieciach  nawyki  myślowe  ułatwiające  im  funkcjonowanie  we współczesnym świecie. Sprawdzają się zarówno w zadaniach indywidualnych, jak i grupowych, realizowanych w klasie lekcyjnej. Robociki  za  pomocą  odpowiednich  czujników,  potrafią  odczytać  odpowiednią  sekwencję kolorów i wykonać zapisane w kodzie działanie. Rysując trasy dla ozobotów i proste kolorowe kody dzieci w istocie programują zadania. To one  decydują  o  tym,  jak  będzie  się  zachowywał  robot!  Wykonują  w  ten  sposób  swoje pierwsze zadania programistyczne, jednocześnie rozwijając inne uniwersalne kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne, szukanie optymalnych rozwiązań, kreatywność. Nie bez znaczenia jest poprawa motoryki dłoni i palców dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz