Opieka zdrowotna

OPIEKA ZDROWOTNA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną
i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotna w szkole sprawuje Grupowa Praktyka Pielęgniarek „SEPTIMA” S.C. w Kaliszu ul. Częstochowską 21/7 (świadczeniodawca) reprezentowana przez pielęgniarkę p. Karenę Kwiecińską

 • Pielęgniarka pracuje według następującego harmonogramu:

wtorek od 8:00 do 13:00,

czwartek od 8:00 do 13:00,

 • Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze.
 •  Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • prowadzenie u uczniów klas I do VI grupowej profilaktyki fluorkowej
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów

INFORMACJA O OPIECE STOMATOLOGICZNEJ

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:

 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska,
 • w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18, wtorek 9.30-13.30, środa 13-18)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak,
 • w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)- NZOZ CALISIA.

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz,
 • Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia-Hajdo, ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz,
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz,
 • Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk, ul. M Konopnickiej 3-5/4, 62-800 Kalisz,
 • Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak,
  ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz,
 • KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz,
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki, ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz