Opieka zdrowotna

OPIEKA ZDROWOTNA

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotna w szkole sprawuje Grupowa Praktyka Pielęgniarek „SEPTIMA” S.C. w Kaliszu ul. Częstochowską 21/7 (świadczeniodawca) reprezentowana przez pielęgniarkę                                    

p. Karenę Kwiecińską

 • Pielęgniarka pracuje według następującego harmonogramu:

wtorek od 8:00 do 13:00,

czwartek od 8:00 do 13:00,

Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • prowadzenie u uczniów klas I do VI grupowej profilaktyki fluorkowej
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów

INFORMACJA O OPIECE STOMATOLOGICZNEJ

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują następujące gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:

 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 12-17, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska, tel. 608495055
 • w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 10:30-16:30, wtorek 9.30-13.30, środa 11:30-16:30)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak, tel. 505079363
 • w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)- NZOZ CALISIA, tel. 625000000,
 • w NZOZ „EURODENT” ul. Serbinowska 5(usługi swiadczone są: pn-pt 8:00-18:00, tel 511 188 111

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz, t
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz, tel: 62 766 66 22
 • „Stomatologia Dobrzec”S.C, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz, tel: 62 764 85 75
 • NZOZ „DENTIX” S.C., ul. Lipowa 18-20, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 74 00
 • NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 500 00 00
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 71 75
 • Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz, tel 62 753 01 62
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak, ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz, tel. 502 691 989
 • KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 46 61
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki, ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz tel. 694 507 789.
 • W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie, żeby dziecko było objęte opieką zdrowotną macie państwo prawo do wyrażenia „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio u świadczeniodawcy (druki dostępne u świadczeniodawcy). 
 • Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się do lekarza dentysty z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
 • W przypadku, gdy jesteście Państwo rodzicami dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego i chcecie, aby wasze dziecko było objęte profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole, proszę o złożenie pisemnej zgody do pielęgniarki.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)