Rada Rodziców 2021/2022

p. Paweł Czubak – przewodniczący

p. Sebastian Waligóra – z-ca przewodniczącego

p. Błażej Bukwa – skarbnik

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz