Rada Rodziców 2022/2023

p. Justyna Przybył – przewodnicząca

p. Sebastian Waligóra – z-ca przewodniczącej

p. Błażej Bukwa – skarbnik

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz