Podręczniki dla klasy piątej.

Podręczniki nowa edycja 2024/2026

1.I . Bartol , M. Biskupska , J. Najmanowicz – Michalak

„ Zamieńmy słowo” podręcznik  WSiP

2. K. Kukla – Guzgan  „ Zamieńmy słowo – zeszyt ćwiczeń kl. 5

4-5. N.Beare Brainy klasa 5 – książka ucznia

K. Stannett Brainy 5 – zeszyt ćwiczeń

6. M.Gromek „ Lekcja muzyki” – podręcznik

7. J.Lukas „Do dzieła”- podręcznik do plastyki

8. G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś”- podręcznik do historii

9-10. J.Stawarz „ Puls życia” –podręcznik i ćwiczenia do biologii

11-12. M.Braun „ Matematyka z kluczem – cz.1 i 2 – podręcznik i ćwiczenia

13. M.Kęska „Lubię to!”- podręcznik zajęcia komputerowe

14. L.Łabecki –„Jak to działa?”- podręcznik do techniki

15. ” Geografia bez tajemnic”- podręcznik do geografii WSiP

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz