Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i rodzice za pośrednictwem konta dziecka.
 2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres trzech tygodni, lektury na dwa tygodnie.
 4. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu książek na kolejny okres.
 5. Uczniowie mogą wypożyczać książki tylko na swoje imię i nazwisko.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 10. Niezwrócenie podręczników i wypożyczonych książek dwa tygodnie przed końcem roku lub ustalonym terminem, bez podania usprawiedliwienia typu choroba, wyjazd, potrzeba dłuższego korzystania z materiałów przez nauczyciela, skutkuje punktami ujemnymi (zgodnie ze Statutem szkoły &86 – Kryteria ocen z zachowania 3.1 – punkt 19). Ustalony limit punktów jest stały bez względu na ilość materiałów, z których zwrotem uczeń zalega.
 11. Ósmoklasiści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć.
 12. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku szkolnego nagrody książkowe.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz