Henryk Magnuski

Opracował m.in. projekt radia Walkie-Talkie Motoroli SCR-300, powszechnie używanego przez najniższe szczeble dowodzenia amerykańskich sił zbrojnych w Europie, a także na Pacyfiku. Ciężar tej mieszczącej się w plecaku radiostacji wynosił 17 kg. Urządzenie mające zasięg blisko 15 km, umożliwiało komunikację piechoty, artylerii oraz broni pancernych. Stabilność częstotliwości SCR-300 była duża, przy czym istniała możliwość dostrajania radiostacji do różnych częstotliwości.
Był autorem wielu publikacji dotyczących techniki telekomunikacyjnej, autor 30 patentów USA z tej dziedziny. Wniósł duży wkład w dziedzinę łączności wojskowej, techniki radiowej i telekomunikacji.

https://sp6.kalisz.pl/wp-content/uploads/2021/08/Henryk-Magnuski.pptx

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz