Karta Dobrego Ucznia na rok szkolny 2022/2023.

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że można składać wnioski o Kartę Dobrego Ucznia na rok szkolny 2022/2023.

Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, bardzo dobrą lub wzorową oraz średnią ocen minimum :

klasy 4-6 tj. – 5,70

klasy 7-8 tj. – 5,20

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym okresie otrzymał Stypendium im. Świętego Jana Pawła II.

Warunkiem ubiegania się o taką kartę jest złożenie wniosku na załączonym druku wraz z klauzulą informacyjną i przesłanie do 22 września br. na adres e-mail szkoły: sp6.kalisz@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz