Karta Dobrego Ucznia WAŻNE!

KARTA DOBREGO UCZNIA

W związku ze zmianą Regulaminu Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, który zmienił system przyznawania Stypendium z semestralnego na roczny, zmienia się również system przyznawania Karty Dobrego Ucznia – powiązany z przyznawaniem Stypendium.

Za rok szkolny 2021/2022 Karta Dobrego Ucznia przyznawana będzie po przyznaniu Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II za rok szkolny 2021/2022, które najwcześniej może nastąpić we wrześniu 2022r.

Karta przyznawana będzie na wniosek opiekuna ucznia, bądź pełnoletniego ucznia, kwalifikującego się do jej przyznania wg kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz