Konkurs fotograficzny „Książka w jesiennym plenerze”

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Termin nadsyłania prac do 28.10.2022

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1- 8

Cele konkursu:

– pobudzanie kreatywności i pomysłowości;

– zachęcanie uczniów do czytania książek

– zainteresowanie uczniów fotografią oraz walorami najbliższej okolicy i kolorytem jesieni.

– wyrabianie poczucia estetyki, kompozycji w obrazie.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia książki w jesiennym plenerze, otoczeniu .
 2. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowej zapisanej w formie cyfrowej ( JPG) i przesłanej jako załącznik do wiadomości Librus do pani Małgorzaty Kani.
 3. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:

– klasy młodsze 1 – 3

– klasy starsze 4 – 8

 1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.
 2. Prace muszą być samodzielne. Niedopuszczalne i niezgodne z prawem jest wykorzystanie cudzych prac.
 3. Kryteria oceny prac:
  – ogólne wrażenie artystyczne,
  – oryginalność i pomysłowość prac,
  – wkład pracy,
  – walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
  – estetyka wykonania.
 4. W każdej kategorii wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca i nagrodzone.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz