Konkurs na najciekawszą dynię Halloween!

Organizatorzy : p. Agnieszka Jamroziak,  p. Monika Waszak

Cele konkursu:

1.Zapoznanie dzieci i młodzieży z kulturą państw anglojęzycznych.

2. Wychowywanie w duchu tolerancji i otwartości na inną kulturę.

3. Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci.

Regulamin konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac przestrzennych z dyni.

2.Do ozdabiania dyni można wykorzystać różne elementy dekoracyjne.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu

4. Dynie należy dostarczyć w dniu 25 października do świetlicy szkolnej . Prace zostaną wystawione na korytarzu szkolnym.

5. Oceniane będą następujące elementy: estetyka, wykonanie, pomysłowość oraz wkład pracy.

7. Prosimy o dołączenie do prac informacji o autorze: imię, nazwisko, klasa.

8.Dynie zabieramy do domku w piątek 27.10.2023 po godzinie 12:00

9. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac umieszczone zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu.            

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

                         Zapraszamy!

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz