Konkurs plastyczny Rzecznika Praw Dziecka

Konkurs plastyczny Rzecznika Praw Dziecka dla uczniów szkół podstawowych – etap szkolny

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych  na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV,
kl. V-VIII.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do praw dziecka.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Komisja oceni szczegółowo wybrane prace na podstawie następujących kryteriów i ich wag:

a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej;

b) powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka;

b) oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy;

c) walory edukacyjne pracy dla uczniów z tej samej kategorii wiekowej.

Wybrane trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wysłane do Rzecznika Praw Dziecka
i wezmą udział w finale, którego wyniki poznamy do dnia 10 stycznia 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 29 listopada 2021 r. przynieść swoja pracę plastyczną do pani Karoliny Fibich-Stępniewskiej lub Moniki Waszak.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz