Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

Cele konkursu:

 Ø rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz propagowanie postaw patriotycznych,

Ø kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,

 Ø promowanie talentów artystycznych,

Ø wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,

Ø popularyzacja polskiej poezji patriotycznej.

1. Konkurs organizowany jest  dla uczniów z klas IV – VIII.

2. Uczestnicy prezentują dowolnie wybrany tekst poetycki poruszający kwestię walki o niepodległość. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka polskiego.

4. Każdą klasę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.

5. W przypadku większej liczby kandydatów eliminacje przeprowadzają poloniści w klasach IV – VIII.

6. Konkurs odbędzie się  8.11.2021 roku. Dokładna godzina zostanie podana 3 dni przed konkursem.

7. Kryteria oceny recytacji:

a) dobór repertuaru,

 b) opanowanie pamięciowe tekstu,

c) trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),

 d) dykcja,

 e) ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

8) Najlepsi recytatorzy zostaną nagrodzeni i zaprezentują swoje wiersze na akademii z okazji

   Dnia Niepodległości 10 listopada 2021 r.

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Fornalczyk, Aleksandra Bazalińska, Karolina Fibich-Stępniewska

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz