Logopedyczny konkurs plastyczny
„Gra logopedyczna
dla małych i dużych”

Regulamin konkursu:

 1. Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Kaliszu
 2. Koordynator: Beata Lewandowska
 3. Cele konkursu:
  • motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej.
  • zaangażowanie rodziców i dzieci do rozwoju mowy i języka.
  • umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywności
  plastycznej.
  • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności u dzieci.
  • zachęcanie do współpracy: logopeda rodzic dziecko
  • rozwijanie słownictwa, a także indywidualnych zdolności twórczych,
  • motywowanie do wspólnej zabawy dziecka z rodzicem,
  • umożliwienie dzieciom z trudnościami w mówieniu prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywności
  plastycznych
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 8 i wszystkich członków ich rodziny.
 5. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie gry planszowej według własnego pomysłu, dzięki której uczniowie
  w trakcie zajęć logopedycznych będą mogli doskonalić wymowę trudnych polskich głosek (sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz,
  ś, ź, ć, dź, r).
 6. Gra musi zawierać różne ćwiczenia artykulacyjne i/lub materiał wyrazowy na wybraną głoskę oraz instrukcje, w
  jaki sposób w nią grać.
 7. Technika: dowolna, praca może być płaska lub przestrzenna.
 8. Format pracy: dowolny, praca może być wykonana również w formie multimedialnej.
 9. Przykładowe rodzaje gier/ pomocy logopedycznych:
  • gra planszowa z kostką i pionkami
  • memory ( np. pary przeciwieństw lub pary takich samych kart)
  • Piotruś logopedyczny
  • historyjki logopedyczne
  • domino logopedyczne
  • zilustrowane zagadki
  • obrazki – „Co tu nie pasuje?”
  • różnice między dwoma obrazkami
  • tematyczne, np.: zawody , zwierzęta, jedzenie, pory roku, ubrania,
  pojazdy… i inne
 10. Każda praca musi zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka oraz grupę/klasę, do której dziecko uczęszcza)
 11. Prace mogą być wykonane przy zaangażowaniu wszystkich członków rodziny.
 12. Czas trwania konkursu: od 06.03.2023 – do 31.03.2023 r.
 13. Prace należy przekazać pani Beacie Lewandowskiej lub do wychowawcy grupy.
 14. Komisja powołana przez organizatora przyzna nagrody za I, II, III miejsce w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-4
  oraz 5-8.
 15. Laureaci otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy drobny upominek oraz dyplom uczestnictwa.
 16. Komisja wybierze najciekawsze prace.
 17. Komisja oceniać będzie przede wszystkim:
  • stopień zaangażowania w ćwiczenie logopedyczne przy korzystaniu z gry
  • estetyka pracy,
  • przydatność, atrakcyjność
  • poziom trudności techniczno plastycznej
  • poprawność materiału językowego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych zdjęć prac na stronie internetowej
 19. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza akceptację przez uczestnika konkursu warunków regulaminu oraz
  wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, grupa) na stronie internetowej przedszkola.
  Zapraszamy Wszystkie dzieci do udziału w konkursie!

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz