Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny pt. „Wśród bohaterów Sienkiewicza”

W Naszej szkole  został przeprowadzony międzyszkolny konkurs polonistyczny pt. „Wśród bohaterów Sienkiewicza”.

Celem konkursu było:

– inspirowanie uczniów do intelektualnej pracy twórczej

– propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

– rozwijanie umiejętności pisania tekstów poprawnych językowo i stylistycznie

– zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości

Koordynatorami konkursu były: Aleksandra Bazalińska, Małgorzata Fornalczyk, Karolina Fibich-Stępniewska

Tematy zostały podzielone na 2 grupy wiekowe:

I – klasy IV –VI szkoły podstawowej – „ Napisz list w imieniu Janko Muzykanta do państwa z dworu, w którym opiszesz swoje uczucia i emocje związane z muzyką i poprosisz o wsparcie w realizacji marzeń.”.

II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej – Napisz wywiad z bohaterem literackim z wybranego utworu Henryka Sienkiewicza lub z samym Sienkiewiczem. Wykaż się znajomością lektury lub życiorysem pisarza..

W kategorii klas 4-6 nagrody otrzymali:

I miejsce – Blanka Bukwa (SP nr 6 w Kaliszu)

II miejsce – Oskar Kliś (SP nr 2 w Kaliszu)

III miejsce – Łukasz Sowiński (SP nr 13 w Kaliszu)

W kategorii klas 7-8 nagrody otrzymali:

I miejsce – Anna Kominkiewicz (SP nr 1 w Kaliszu)

II miejsce – Damian Fingas (SP nr 2 w Kaliszu)Agata Juszczak (SP nr 2 w Kaliszu)

III miejsce – Katarzyna Wawrzyniak (SP nr 6 w Kaliszu)

Wyróżnienie:

Agata Juszczak (SP nr 2 w Kaliszu)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz