Historia szkoły

Tradycje naszej szkoły sięgają 1920 roku. Wówczas była to prywatna placówka oświatowa finansowana przez miejscowego właściciela ziemskiego. Jej kierownikiem była pani J. Klubińska.

Władze państwowe II Rzeczypospolitej przejęły szkołę w 1924 r. Do dnia wybuchu II wojny światowej była to placówka oświatowa typowa dla publicznych szkół podstawowych o systemie czterech oddziałów. Po zakończeniu działań wojennych reaktywowano działalność szkoły w budynku starej karczmy przy ulicy Łódzkiej.

Funkcję pierwszego kierownika szkoły pełnił B. Jasiński. Kolejnymi byli Z. Karwański i E. Bora.

W 1967 roku, dzięki staraniom pana Edwarda Bory wybudowano obecny budynek szkoły znajdujący się przy ul. Chełmskiej 18. Został on pierwszym kierownikiem a później pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu.

29 kwietnia 1972 roku szkole nadano imię Marcelego Nowotki.

W 1983 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu została pani Mirosława Grzymska.

Pani dyrektor Mirosława Grzymska opowiadała o historii szkoły podczas audycji…..

https://www.youtube.com/watch?v=JM4a-JPap-c&t=24s

 W dobie przemian ustrojowych 27 kwietnia 1996 roku, szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była ówczesna pani dyrektor Elżbieta Mikołajczyk.

Gośćmi honorowymi uroczystości nadania szkole imienia byli pan Ignacy Moś, kustosz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz wnuczka pisarza pani Maria Sienkiewicz.

Z inicjatywy pani dyrektor Elżbiety Mikołajczyk w 1998 roku szkoła otrzymała sztandar.