Nagrody, odznaczenia, tytuły

Kawaler Legii Honorowej (Francja)
Członek zagraniczny Czeskiej i Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności
1896 – Członek korespondent Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu – za osiągnięcia w dziedzinie psychologii i historii
1900 – Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
1902 – Honorowe obywatelstwo miasta Lwowa oraz Medal miasta Lwowa
1916 – Nagroda Fundacji Erazma i Anny Jerzmanowskich przyznana przez Polską Akademię Umiejętności

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz