Twórczość

Nowele

1872 – "Humoreski z teki Worszyłły"
1875 – "Stary sługa"
1876 – "Hania"
1877 – "Selim Mirza"
1877 – "Szkice węglem"
1878 – "Komedia z pomyłek"
1878 – "Janko Muzykant"
1879 – "Przez stepy"
1880 – "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela"
1880 – "Niewola tatarska"
1880 – "Za chlebem" – na jej podstawie powstało libretto do opery Konstantego Gorskiego
1880 – "Orso"
1881 – "W krainie złota"
1881 – "Latarnik"
1882 – "Bartek Zwycięzca"
1882 – "Jamioł"
1888 – "Ta trzecia"
1889 – "Sachem"
1889 – "Wspomnienie z Maripozy"
1892 – "Pójdźmy za Nim!"
1897 – "Na jasnym brzegu"

Powieści

1872 – "Na marne"
Trylogia:
1884 – "Ogniem i mieczem"
1886 – "Potop"
1888 – "Pan Wołodyjowski"
1891 – "Bez dogmatu"
1894 – "Rodzina Połanieckich"
1896 – "Quo vadis"
1900 – "Krzyżacy"
1906 – "Na polu chwały"
1910 – "Wiry"
1912 – "W pustyni i w puszczy"
1914 – "Legiony"

Inne utwory

1879–1881 – "Na jedną kartę" (sztuka sceniczna)
1880 – "Listy z podróży do Ameryki" (reportaże)
1890 – "Listy z Afryki" (reportaże)
1900 – "Zagłoba swatem" (sztuka sceniczna)

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz