Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Kaliszu

Dyrektor – mgr Donata Kamińska

Wicedyrektor – mgr Mirosława Mazurowska

Sekretarz szkoły – mgr Magdalena Kaczała

Pedagog – mgr Katarzyna Kaczmarek