Pracownicy

Dyrektor – mgr Donata Kamińska

Wicedyrektor – mgr Agnieszka Kucharzak

Sekretarz szkoły – mgr Magdalena Kaczała

Pedagog – mgr Katarzyna Kaczmarek

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz