Projekty plastyczne z angielskiego -klasa 2a

Uczniowie na lekcjach angielskiego przygotowali plastyczną wersję piosenki

‘What’s your favourite season?’