Regulamin szkolnego konkursu na

ozdobę bożonarodzeniową

Organizatorami konkursu są: A. Jamroziak,  M. Waszak, M. Pomykała.

Termin przynoszenia prac do 12.12.2023 r.

W ostatnim tygodniu przynosimy prace wykonane z materiałów naturalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1- 8

Cele konkursu:

– pobudzanie kreatywności i pomysłowości;

– popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych związanych z dekorowaniem

  domów  i obdarowywaniem bliskich;

– wyrabianie poczucia estetyki;

– powrót  do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych

Tematem konkursu są ozdoby bożonarodzeniowe wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych tj.: drewno, gałązki, sznurek, suszone owoce, szyszki, gotowe elementy świąteczne, świeczki itp.

Warunki uczestnictwa:

  1. Warunkiem  konkursu jest wykonanie z własnych materiałów jednej dowolnej ozdoby bożonarodzeniowej.
  2. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką ( imię, nazwisko i klasa)
  3. Prace przynosimy do organizatorów konkursu ( panie z klasy 1 lub biblioteka)
  4. Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja  konkursowa  złożona  

z  organizatorów konkursu.

  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– pomysłowość i oryginalność,

– estetyka wykonania  i wkład pracy,

– ogólne wrażenie artystyczne

Dopuszczalna jest pomoc rodziców przy wykonywaniu pracy.

  • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem pracy konkursowej na szkolny kiermasz bożonarodzeniowy.

Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji organizowanych przez Radę Rodziców.

  • Wszystkie ozdoby świąteczne zostaną pokazane podczas kiermaszu  na stronie internetowej szkoły i szkolnej stronie portalu Facebook .
  • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz punkty .

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz