Regulamin szkolnego konkursu Święty Mikołaju „Ja czytam” na kartkę dla Świętego Mikołaja inspirowaną książkami

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.    

Termin nadsyłania prac do 30.11.2022 r.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1- 3                                              

Cele konkursu:

– rozwijanie i doskonalenie możliwości

  twórczych poprzez różne techniki plastyczne;

– zachęcanie uczniów do czytania książek;

– utrwalenie tradycji przekazywania sobie

  nawzajem kartek bożonarodzeniowych;

– rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.

Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnicy konkursu wykonują kartkę  świąteczną.
  2. Format pracy maksymalnie A5 ( kartkę A4 składamy na pół).
  3. Technika  prac dowolna, płaska.
  4. Pierwsza strona powinna być wykonana zgodnie z regulaminem , zawierać obrazek o tematyce świątecznej. Natomiast w środku należy  napisać życzenia dla Świętego Mikołaja i podpisać się: imię , nazwisko i klasa.
  5. Pracę w kopercie należy przynieść do biblioteki.
  6. Uczestnik zgłasza maksymalnie 1 pracę i wykonuje ją samodzielnie.
  7. Najładniejsze kartki będą nagrodzone.

Pod uwagę będą brane : – samodzielność , oryginalność

                                       – ogólne wrażenie estetyczne

                                       – poprawność ortograficzna

                                       – pomysłowość i pracochłonność

 8.Prace nie będą zwracane. Zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły  oraz szkolnej stronie portalu Facebook. Zostaną one również wykorzystane przez organizatora konkursu i przesłane na adres Biura Listów do Świętego Mikołaja.

9. Informacja zwrotna od Świętego Mikołaja zostanie umieszczona na stronie szkoły i szkolnym portalu Facebook.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz