Rekrutacja do Przedszkola 2024/2025

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniem nr 54/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, informujemy, że harmonogram rekrutacji będzie wyglądał następująco:

  • składanie deklaracji pozostania w przedszkolu:  od  7 – 16 lutego 2024
  • rekrutacja do przedszkola: od dnia 26 lutego – 8 marca 2024r.

W sytuacji posiadania wolnych miejsc dnia 26 lutego zostanie uruchomiona rekrutacja. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/ Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły podstawowej I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz