Rekrutacja do Przedszkola 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 20

PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 6

Rekrutacja prowadzona będzie wyłącznie w formie papierowej.

Potwierdzenie woli przyjęcia w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2023  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 harmonogram rekrutacji będzie wyglądał następująco:

Przedszkola

– składanie deklaracji pozostania w przedszkolu:  od  6 – 17 lutego

Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
rozpoczęciezakończenierozpoczęciezakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym27 lutego10 marca11 kwietnia13 kwietnia
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym13 marca24 marca17 lipca21 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych29 marca26 kwietnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki30 marca3 kwietnia27 kwietnia28 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych6 kwietnia5 lipca