Sprzątanie Świata – Polska 2023

W dniu 15 września nasi uczniowie z klas 4 – 8 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata pod hasłem” Sprzątanie świata łączy ludzi”. Dzieci sprzątały otoczenie szkoły i teren pobliskiego lasu. Natomiast klasy pierwsze i druga wzięły udział w zajęciach bibliotecznych na temat segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania. Obejrzały też film edukacyjny oraz wysłuchały książki Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak „ Basia i śmieci”, która w dostępny sposób przybliżyła im kwestie ekologii i problemy jakie powoduje masowe zaśmiecanie naszej planety. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, którą zaprezentowali podczas zajęć z wykorzystaniem mapy edukacyjnej „ Jak segregować odpady?” Celem tych zajęć było rozwijanie u dzieci pozytywnych nawyków proekologicznych.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz