Stypendium socjalne 2023-2024

Uprzejmie informujemy, iż rodzice uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza i uczęszczających do naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski  można  pobrać na stronie internetowej szkoły  www.sp6kalisz.pl. Wniosek proszę drukować dwustronnie.

Termin składania wniosków: do dnia 15 września 2023 r.  Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 ul. Chełmska 18 Kalisz w godz. od 10:00-14:00

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry Start (tzw.300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku). Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte w art. 8. Ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz. U. z 2021r. poz.2268 z późniejszymi zmianami).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pouczeniu oraz katalogu wydatków (w załączeniu do wniosku).

Prosimy o przynoszenie wypełnionych i kompletnych wniosków.

Wnioskodawca zbiera faktury/rachunki imienne na potwierdzenie wydatków.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz