Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w szeregu zabaw tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

Zapisy do świetlicy

– Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-IV, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec.

– Zapisy do świetlicy odbywają się 1 września i w pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, a kompletowanie dokumentów do 9 września.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniona Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wraz z Regulaminem (do pobrania w świetlicy szkolnej lub na stronie internetowej szkoły)
  2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu wraz z informacją o godzinach pracy.

Dokumenty składamy u wychowawców świetlicy do dnia 9 września. Wypełniona karta zgłoszenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej powinna być oddana w dniu w którym dziecko pierwszy raz przyjdzie na świetlicę.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz