Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami!
   1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-przedszkolny nr.6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są  
    ks. Piotr Kuświk
    pani Sylwia Szumska
    pan Tomasz Jeżyk
    pan Maksymilian Sulżyński
   2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr.6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu.
   3. Celem Konkursu jest :
    wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych
    wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
    popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
    pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
    umacnianie świadomości narodowej
    kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność
   4. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór, który odpowiada poniższym kryteriom (punkt nr 5) a jego wybór został skonsultowany z organizatorami.
   5. Za utwór patriotyczny uznaje się :
    pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym
    piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność
    piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
    piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną
   6. Uczestnicy konkursu:
W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne.
Uczestnicy konkursu mogą śpiewać acapella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na USB, który należy dostarczyć najpóźniej do dnia 12 listopada 2022 roku do organizatorów konkursu.
   7. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
    dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
    muzykalność i warunki głosowe wykonawców
    oryginalność interpretacji
    staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
    ogólny wyraz artystyczny
   8. Nagrody
Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr.6
Przyznana zostanie także nagroda publiczności.
Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc dodatkowo przyznane zostaną nagrody książkowe.
   9. Terminy:
    Zgłoszenia do konkursu dokonuje wychowawca klasy lub sam zainteresowany do dnia 10 listopada 2022 roku przekazując informację osobom odpowiedzialnym.
    Konkurs odbędzie się 25 listopada 2022 roku o godzinie 10 00 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Kaliszu.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz