Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 „Moja Mała Ojczyzna – Kalisz”

W ramach kultywowania tradycji patriotycznych w październiku 2021r. w progach naszej szkoły zagości szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III „Moja Mała Ojczyzna – Kalisz”, którego organizatorem jest pani Magdalena Karasińska. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą wykonać prace plastyczne o tematyce nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości, a w szczególności do miasta Kalisza i ukazać jego najpiękniejsze zakątki, sięgając do historii naszego miasta. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania i pogłębienie wiedzy o swojej miejscowości i regionie oraz kształtowanie tożsamości i przynależności lokalnej.

Magdalena Karasińska

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz