Szkolny konkursu czytelniczo-fotograficzny „Poza okładką”

Regulamin.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna

Termin nadsyłania prac do 17.11.2023 r.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1- 8

Cele konkursu:

– pobudzanie kreatywności i pomysłowości;

– zachęcanie uczniów do czytania książek;

– wyrabianie poczucia estetyki, kompozycji w obrazie;

– rozpowszechnianie idei fotografowania , jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu

Warunki uczestnictwa:

  1. Zrób zdjęcie dowolnej książki tak, aby uzupełnić to, co zostało przedstawione na okładce, dodając tło i pasujące do niego elementy.
  2. Stwórz własną interpretację tego, co może być poza okładką.
  3. Pracę zapisz w formacie jpg.
  4. Pracę prześlij e-mailem do 17.11.2023 na adres bibliotekasp6kalisz@o2.pl
  5. Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora.
  6. Wyłonione w konkursie zdjęcie zostanie wykorzystane do publikacji na stronie internetowej szkoły i szkolnej stronie portalu Facebook .
  7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszam!

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz