Wychowanie przez czytanie –szacunek. Zajęcia biblioteczne.

W piątek 18 lutego odbyło się drugie spotkanie z uczniami klasy 4 w ramach realizowanego cyklu „ Wychowanie przez czytanie”. Tym razem rozmawialiśmy o szacunku, który jest podstawą wszystkich wartości moralnych. Uczniowie podczas spotkania ćwiczyli uważne słuchanie, myślenie oraz umiejętność wypowiedzi publicznych i dyskusji. Celem zajęć było również uświadomienie uczniom czym jest szacunek, jaka jest jego definicja i co oznacza. Uczniowie potrafili sprawnie wymienić komu i czemu należy okazywać szacunek oraz jak ten szacunek okazujemy. Obejrzeli też dwa filmy o tej tematyce: w tym szacunku do rodziców. Uczniowie po spotkaniu zrozumieli jak znaczące i istotne jest okazywanie sobie szacunku. Ważne jest, aby tę wartość chciały i umiały praktykować każdego dnia.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz