Koło biblioteczne

Dzieci w Kole Bibliotecznym zapoznają się z pracami organizacyjno- technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania. Na spotkaniach wzbogacają wiedzę dotyczącą biblioteki i jej zasobów. Nabywają praktyczne umiejętności z zakresu prac bibliotecznych wykonywanych w bibliotece. Uczą się obowiązkowości i systematyczności. Pogłębiają swoje zainteresowania czytelnicze i poznawcze. Nauczyciel –bibliotekarz wdraża ich do prac promujących bibliotekę na terenie szkoły – pomoc przy rozwieszaniu gazetek szkolnych, przygotowywaniu wystawek tematycznych, konserwacji zbiorów, pieczętowaniu nowych książek, zachęca do udziału w akcjach czytelniczych oraz uczestniczenia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz