Podręczniki dla klasy czwartej.

Klasa IV

Autor:  I. Bartol , M. Biskupska , J. Najmanowicz–Michalak 

1. Zamieńmy słowo  – podręcznik do języka polskiego kl.4

2. Zamieńmy słowo  – ćwiczenia  do języka polskiego kl.4

3. M.Gromek „ Lekcja muzyki” – podręcznik

4. J.Lukas „Do dzieła”- podręcznik do plastyki

5. B.Olszewska „Wczoraj i dziś”- podręcznik do historii

6 – 7. M.Marko-Worłowska „ Tajemnice przyrody” – podręcznik i ćwiczenia

8 – 9. M.Braun „ Matematyka z kluczem”cz.1 i 2 – podręcznik i ćwiczenia

10. M.Kęska „Lubię to!”- podręcznik zajęcia komputerowe

11. L.Łabecki –„Jak to działa?”- podręcznik do techniki

12-13. N. Beare „ Brainy klasa 4 – podręcznik i ćwiczenia język angielski

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz