Pan Mecenas gościem ósmoklasistów

 „Przepisy prawa są aktami woli, wykładnia ich ma sprawić by były one również aktami rozumu” – to cytat z jednego z podręczników prawniczych do Wstępu do prawoznawstwa.

Pan adwokat Michał Królikowski, który gościł w ubiegłym tygodniu w naszej szkole rozmawiał z naszymi ósmoklasistami o tym, że w młodzież wchodząca w dorosłe życie ma nie tylko prawa ale i obowiązki oraz że muszą mieć oni świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji.

Pan Mecenas podawał przykłady sytuacji, gdy młodzi ludzie będący pod wpływem środków odurzających popełniali czyny, które zaważały na ich przyszłości. Rozmawialiśmy o konieczności reagowania na przejawy demoralizacji w naszym otoczeniu, o tym że równie ważne jak przepisy prawa są normy moralne, którymi powinniśmy kierować się w życiu i w końcu także o tym, że fora internetowe to wspaniały sposób na wyrażanie swoich opinii, ale też miejsce gdzie niewidoczna jest granica, kiedy niesprawiedliwa, niesprawdzona ocena zamienia się w hejt, który może złamać niejednego nastolatka, a świadome i celowe rozpowszechnianie takich/ szkalujących informacji jest niedozwolone.

Bardzo dziękujemy Panu Mecenasowi Michałowi Królikowskiemu za cenną lekcję, w szczególności za szerzenie znajomości prawa w przystępny dla każdego sposób.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz