Zwierzęta świata – klasa 2 pracuje metodą projektu

W klasie 2 uczniowie podzielili się na zespoły, które będą pracować metodą projektu do tematu Zwierzęta świata.

Następnym etapem będzie wykonanie prezentacji na wybrany temat przy wykorzystaniu zebranych wcześniej materiałów.

Ostatnim etapem projektu jest zaprezentowanie przez każdy zespół efektów swojej pracy.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz