Kolejny sukces Tomka Bryłowskiego!

Tomek został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki osiągając wynik 94%, a to 3 wynik na 68 uczestników. Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Brawa dla Tomka! Nie zawodzi nas, dostarcza powodów do dumy! Dziękujemy!

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz