Konkurs informatyczno – czytelniczy „Emotka koduje”

UCZESTNICY

Uczniowie klas III – VI SP6 w Kaliszu

CELE KONKURSU

  • promocja biblioteki i jej zbiorów w środowisku szkolnym jako miejsca
    przyjaznego uczniom w procesie edukacji i w czasie wolnym od nauki, 
  • integracja uczniów wokół biblioteki,
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
  • stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnego odbioru ulubionej książki poprzez pracę plastyczną.
  • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik graficznych.

ZADANIE

Zadanie uczestników polega na samodzielnym, twórczym i kreatywnym zakodowaniu przy użyciu emotek 5 tytułów  ulubionych książek.

Pracę należy dostarczyć na adres bibliotekasp6kalisz@o2.pl   lub w formie wydruku do nauczyciela informatyki lub do nauczyciela bibliotekarza. Każdy zakodowany emotkami tytuł książki powinien znajdować się na osobnej stronie/kartce. Do pliku z pracą należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
• imię i nazwisko autora pracy,
• klasę,
• informację, w jakim programie została wykonana praca,
• wykaz tytułów i nazwisk autorów książek.

OCENA PRAC:
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Prace konkursowe zostaną  zamieszczone na stronie szkoły.
Komisja Konkursowa oceni:
1. Walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,
2. Estetykę wykonania pracy,
3. Wykorzystanie narzędzi programu graficznego,
4. Zgodność z tematem i celem konkursu,
5. Inwencję twórczą.

Prace nadsyłamy do 9 lutego 2024r.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz