Rekrutacja do klasy pierwszej 2024/2025

Zgodnie z zarządzeniem nr 54/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, informujemy, że

  • Zgłoszenie do szkoły obwodowej: od dnia 26 lutego 2024 r. Rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ (zgłoszenie internetowe).
  • W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej dnia 6 maja zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/

Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka i złożyć osobiście w placówce I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz