Samorząd Szkolny 2021/2022

Anna Skonieczna – przewodnicząca

Paulina Gonera – z-ca przewodniczącej

Martyna Michalak – skarbnik

Łucja Chenczke – sekretarz

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz