Samorząd Szkolny 2022/2023

Paulina Gonera – przewodnicząca

Adrianna Myćka – z-ca przewodniczącej

Jędrzej Turkiewicz – skarbnik

Łucja Chenczke – sekretarz

oraz:
 Tomasz Bryłowski – VIIIa
 Aleksandra Przyłęcka – VIIIb
 Gabriela Duleba – VIb

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz