Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas 1 – 3 „Moja Mała Ojczyzna – Kalisz”

Szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III „Moja Mała Ojczyzna – Kalisz” dobiegł końca. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne o tematyce nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości, a w szczególności do miasta Kalisza i ukazali jego najpiękniejsze zakątki. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowania i pogłębienie wiedzy o swojej miejscowości oraz kształtowanie tożsamości i przynależności lokalnej. Konkurs powstał w ramach kultywowania tradycji patriotycznych, jego pomysłodawcą i organizatorem była nauczycielka Magdalena Karasińska. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło 10 listopada podczas szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!

Oto laureaci konkursu:

Kategoria klas 1

1). Piotr Długołęcki – I miejsce

2) . Adam Rubiński – II miejsce

3). Marcelina Bolińska – III miejsce

Kategoria klas 2

1). Zosia Silna – I miejsce

2). Sebastian Wnuczek – II miejsce

3). Sara Łapczyńska – III miejsce

Kategoria klas 3

1). Marcelina Dmytrow – I miejsce

2). Julia Ignaszak – II miejsce

3). Tymoteusz Bielski – III miejsce

Wyróżnienia:

1). Jan Kuchnicki

2). Dawid Czajczyński

3). Nadia Pietrzak

4). Hanna Przybylska

5). Bolesław Bielski

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz